תגית: המלחמה הקרה

מלון טלירן מאת פאול האיד בונר רומן ריגול

 מלון טלירן מאת פאול האיד-בונר, הוצאת מזרחי. רומן ריגול תרגם צבי ישיב, 1960
סביב נסיונו, המוצלח בראשיתו , של תא ריגול קומוניסטי בפאריז, להשיב בתחבולה מיוחדת במינה אינפורמציה סודית על ארגון האומות המאוחדות ב"תכנית מרשל" שהתארגנה במלון טלירן, מקום משרדיה של משלחת הסיוע הלכלכי ליארופה-מתרקמת עלילה מעניינת ומתוארת בטכניקה סיפורית מעולה. תמונה מרתקת ביותר של טיפוסים שונים, מפוקפקים, שונים ומשונים כמו איש עסקים מוול-סטריט, סנטור אמריקאי, פעילי תא ריגול . סיפור מרתק, מזימה מרתקת, מבוססת על אירועים אמיתיים.  

268 עמודים
מלון טלירן

השארת תגובה

מתויק תחת כללי

יום מלחמה וייטלי סטרייבר ג'יימס קונטקה מלחמה גרעינית

יום מלחמה וייטלי סטרייבר ג'יימס קונטקה, הוצאת מעריב, תרגם יוסף אשכול, 1985
WARDAY BY WHITLEY STREBER AND JAMES KUNETKA 1984
מלחמה גרעינית
סיפורו של העולם לאחר מלחמה גרעינית שהתרחשה במשך 36 דקות בלבד. ספר מזוויע, מרגש ומרתק. בספר יש פירוט טכני, מדעי, ביולוגי, כלכלי ואנושי מדויק ביותר ועל כך 382
עמוד 64:
"שעה 1500 14 במארס, 1989: אל כל היחידות בכוחות המזוינים של ארצות הברית מאת ראשי המטות המאוחדים מפקדת רמ"מ קולורדו 88א
עד להודעה חדשה, יעשה שימוש במינוח הבא בתיאור אזורים:
אזור מוות: מרכז הפיצוץ. אינו ניתן למעבר בשום אופן. סיור רק במטוס. להימנע מכל מגע. אין לרדוף אחר חודרים לא חוקיים.
אזור אדום: אזור של רדיואקטיביות גבוהה. כניסה מוגבלת לעשר דקות בלבוש מגן או ברכב מתאים. חודרים לא חוקיים עלולים להיירות ללא אזהרה.
אזור כתום: רדיואקטיביות משתנה. אפשרות שהות ממושכת במיגון מתאים. אנשים המנסים להיכנס יוזהרו בירייה באוויר.
אזור כחול: קרינה נמוכה משתנה. יש להשתמש בבגדי מגן כאשר הדבר אפשרי, ולנהוג זהירות בדרך כלל.
אזור ירוק: אזורי ההיקף . יש להשתמש בדרכים השגרתיות בצבא לאכיפת תקנות הביטחון.
בכלח מקום שבו נכנס כביש לאזור המוגדר כנ"ל יש לסמן זאת בשילוט מתאים. אפשר להפעיל סידורי ביטחון, מלבד באותם אזורים שצוינו כנגועים. הוראה זו נכנסת לתוקפה בשעה 1300 15 במארס 1989.."

 

עם יום מלחמה וייטלי סטרייבר ג'ימס קונטקה

השארת תגובה

מתויק תחת כללי