תגית: משחתת

המרד על הקיין הרמן ווק השגעון במלחמה

המרד על הקיין בחור צעיר בשם קית, שחונך לערכים גבוהים, הומאניות, מוסר גבוה, מתגייס לצי האמריקני  ומשרת בספינת שולת מוקשים ישנה ומתפרקת. בצוות שוררת אנרכיה, חוסר משמעת, מוראל ירוד, יחסים לא תקינים בין הקצינים והצוות. כולם בציפייה לקצין חדש בשם קוויג שישליט סדר וארגון מחדש. המפקד החדש שמגיע הוא אדם שפועל לפי הספר. לא משנה מה קורה בספינה, קוויג מכריז בפני הצוות, יש לפעול לפי הספר "ואני פועל לפי הספר", הוא חוזר ומדגיש בכל הזדמנות. מהר מאוד מוצאים עצמם אנשי הצוות הנמוך כצוות הקצינים כי מולם עומד מפקד עריץ, דוגמתי, חסר גמישות, חסר חוש הומור, ומעל לכל מקבל החלטות שונות ומשונות הנוגדות לחלוטין את כללי ההתנהגות על הים. כשפורצת סערת טייפון והספינה עומדת בפני סכנת טביעה על כל צוותה הם מורדים. מרד חסר תקדים כדי להציל את הספינה ואת חייהם. במשפט הצבאי הספרותי המפורסם ביותר עולה שאלת הסמכות. האם היה המפקד קוויג מטורף, שיקול דעתו והחלטותיו סיכנו את הצוות ואת הספינה? האם ההחלטה שהחליט היא מתוך פחדנות? האם רשאי קצין לפקפק ולשפוט החלטות מבצעיות של מפקדו ובכך לשבור את כל שרשרת הסמכויות בספינה? המשפט הצבאי המתואר בספר זכה לפרסום עולמי והפך למחזה ידוע ואפילו הומחז בארץ והעולה על בימות "הבימה" בארץ.
"..הוועדה הרפואית המליצה כי ליווטננט קומנדר קוויג יוחזר לשירות. לא נמצאה כל עדות למחלת נפש כלשהיא. אין מנוס מהמסקנה כי מעשיו של הנאשם הפגינו בורות מדהימה בעובדות הרפואיות, והיעדר קיצוני של שיקול דעת בהסתמכו על השקפותיו ודעותיו המבוססות על אי ידיעה כדי לעשות מעשה בעל תוצאות והשלכות חמורות ומרחיקות לכת ביותר..ההערות האלה חלות במהות. אם גם בחומרה פחותה על מעשיו של העד ליווטננט קית, קצין המשמרת. עדותו של ליווטננט קית אינה מותירה כל מקום לספק שהוא לא ציית בעל כורחו, אלא דווקא צידד בכל לב עם הנאשם במעשיו..הרשות המזמנת מאמינה כי פירוט האישום הוכח מעבר לכל ספק סביר…יש בתיק הזה עיוות דין מסוכן שבעטיו חמק הקצין מעונש על עבירה חמורה ונותר תקדים מוכן. העובדה כי האנייה היתה בסכנה אין בה כדי לשמש נסיבה מקלה, אלא דווקא מגבירה ומעצימה את אחריותו של הנאשם, דווקא בעתות סכנה. יש להקפיד במשנה תוקף על דפוסי המשמעת הימית, במיוחד כלפי קציני בכירים באנייה…באנייה יש מקום רק למפקד כלי אחד, שמונה על ידי הממשל, וסילוקו מתפקידו באורח בלתי תקין ומבלי להפנות את העניין לרשות הגבוהה ביותר הזמינה הוא מעשה החורג מסמכויותיו של השני בסולם הפיקוד. הדוקטורינה הזו רק מחוזקת ומודגשת, ולא מוחלשת ומעורערת, על ידי התיאור המופיע בסעיפים  הבאים של הנסיבות הנדירות ביותר שבהן ניתן לבצע מעשה חריג. וכוונותיו של משרד הצי ברוח זו מובעות בזה במלוא הבהירות ובתוקף. " עמוד 544
הספר הוסרט עם האמפרי בוגארט בתפקיד מצוין כמפקד קוויג.

המרד על הקיין הרמן ווק מהדורה חדשה

הרמן ווק  יליד 1915. סופר אמריקני. בתחילת דרכו כתב תסכיתי רדיו. במלחמת העולם השניה שירת בצי ארצות הברית ובתקופה זאת כתב את ראשון ספריו: מספריו: נער הכרך,המרד על הקיין-פרס פוליצר, מרג'ורי מורנינג סטאר, רוחות מלחמה, מלחמה וזכרון.

השארת תגובה

מתויק תחת מלחמת העולם השניה

הים האכזר מאת ניקולאס מונסארט תרגם אהרן אמיר

הים האכזר מאת ניקולאס מונסארט תרגום אהרן אמיר. ארצות הברית מתחילה להעביר אספקה של נשק וואספקה שוטפת לבנות הברית הנלחמים בנאצים על יבשת אירופה. הצוללות הגרמניות מנהלות מאבק אכזרי נגדם ונגד המשחתות המלוות את שיירות האספקה. מלחמה בים העמוק,  באוקיאנוס האטלנטי. ניקולאס מונסארט שימש כקצין זוטר בצי הבריטי. מונסארט השתתף בכל הקרבות בנתיב שיירות האספקה באוקיינוס השקט, נלחם והיה עד לקרבות ולטרגדיות. את האימה של החיילים והאזרחים שבשיירות האספקה מהתקפות הצוללות ומהמטוסים מעל. מונסארט קיבל דרגת מפקד פריגטה בסיום המלחמה. ספר זה נחשב כיצירת מופת בספרות המלחמה. תרגום חדש. 449 עמודים.

"בהישמע פעמון האזעקה, סמוך לחצות, עזב פראבי את הגשר, מקום שהיה עומד במשמרת הראשונה עם בייקר, ועשה דרכו אל הירכתיים, אל פצצות העומק שלו. הוא היה זה שצילצל בפעמון, כאשר העירו שאונו של מטוס ומטח פגזים נותבים מקצווי השיירה על התקפה: אבל אף כי מוכן להמולה הגדולה ולהתפוצצויות שבאו אחר כך, לא יכל להתגבר על תחושת ההפתעה וההלם נוכח המתח שאחז באניה, בהזעקה לפעולה בפעם הראשונה. הלילה היה שלו, הירח היה מואר בחלקו ונסך נוגה קר על הסיפון העליון, והראה להם את האניה הסמוכה ביותר בשיירה בקווים חדים וחושפניים. היה זה לילה מצוין לדבר שהוא ידע כי יבוא, וברדתו בחיפזון לארכה של ה'קופמאס רוז" היה בעיניו כאיש המהר אל הגרדום. הוא ידע כי אם ידבר עתה יהיה רעש בקולו, הוא ידע כי לו האיר היום עתה כי אז נראו פניו חיוורים ושפתיו רוטטות: הוא ידע כי באמת אינו מוכן לרגע הזה,  על אף חדשי האימונים והמתיחות המחריפה והולכת בהדרגה. אבל הרגע הנה זה בא, וצריך לעמוד בו." עמוד 114.

הים האכזר מאת ניקולאס מונסראט

הים האכזר מאת ניקולאס מונסראט

השארת תגובה

מתויק תחת מלחמת העולם השניה

הסיירת יוליסס אליסטר מקלין: קרב צוללות משחתת

הסיירת יוליסס מאת אליסטר מקלין: קרב צוללות משחתת הוצאת עם עובד 1978 תרגם שמואל גילאי 
HMS Ulysses by Alistair maclean
אניה בריטית בימי מלחמת העולם השניה נאבקת על הגנתה על דרכי האספקה של בעלות הברית מפני האויב הנאצי במצולות ועל פני הים. מסע מסוכן על פני ימים סוערים דרך השייירות לרוסיה על פני הים הצפוני. צוות אמיץ אשר נדחף לקצה גבול הסיבולת הגופנית והנפשית. ספר על אומץ לב שכמעט ולא תואר בשום ספר מלןחמתי אחר. נרדפים על ידי כלי משחית של הואיב ועל ידי הטבע האכזרי לא פחות. המוות מכה בכל פינה. הספר הטוב ביותר של אליסטר מקלין ואחד מספרי המלחמה הטובים ביותר בספרות העולמית. 302 עמודים. למרות שאליסטר מקלין הרבה להכחיש את מציאותה של המשחתת "יוליסס", הרי שמדובר במציאות על האנייה אלסטר משיירת יוליסס שמאוחר יותר הפכה לפריגאטה שהוכנסה לשירות מבצעי בראשית שנת 1944 כשנה לאחר הסיפור הנוכחי.

"אלף פעמים לפני עלות השחר בירכו הקצינים והמלחים את הגאוניות של מספנות קלייד שבנתה את "יוליסס": אלף פעמים קיללו את הרשעות העיוורת של הסופה הגדולה, שנתנה את "יוליסס" בסד העינויים. אולי אין 'עיוורת' הביטוי ההולם. הסופה שפכה את חמתה הפראית בערמומית כמעט אנושית. שעה קלה לאחר ההסתערות הראשונה נסבה הרוח במהירות, בצורה שלא תיאמן, בניגוד לכל חוק, וחזרה כמעט עד לצפון. "יוליסס" נאלצה להוסיף ולהיחבט כנגד המשברים האדירים…"

הסיירת יוליסס מאת אליסטר מקלין

הסיירת יוליסס מאת אליסטר מקלין

השארת תגובה

מתויק תחת מלחמת העולם השניה